Vastuunjakotaulukko on tarkoitettu sekä kiinteistöjen vastuuhenkilöille että osakkaille selkeyttämään korjaus- ja kunnossapitovastuukysymyksiä ja ehkäisemään niistä aiheutuvaa kiistelyä taloyhtiössä.

Kun esimerkiksi hana tai ikkuna menee rikki, löytyy vastuunjakotaulukosta tieto kenelle kuuluu kyseisen kohdan kunnossapitovastuu.

Vastuunjakotaulukko perustuu asunto-osakeyhtiölakiin ja erityisesti sen 78 §:ään, ns. kunnossapitovastuupykälään. Asunto-osakeyhtiölaki (809/91)

 

Vastuunjakotaulukon pdf-muodossa