ASUNTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT

Osakkaalla on oikeus tehdä hallinnassaan olevissa tiloissa, sellaisia muutoksia, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapurille tai rakennukselle. Osakkaan on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus tulevista korjaus- ja muutostöistä yhtiölle etukäteen. Ilmoitus tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen töiden suunniteltua aloittamisajankohtaa, jotta yhtiön hallitukselle jää aikaa ottaa kantaa suunnitelmiin ja osakkaalla jää aikaa tarvittavien lisäselvitysten toimittamiseen.

1.7.2010 voimaan astuneen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät vain maalaus- ja tapetointityöt. Osakas saa aloittaa työt vasta kun yhtiö on myöntänyt siihen luvan ja mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat on haettu rakennusvirastosta.


Yhtiöllä on oikeus valvoa korjaus-

ja muutostöitä ja veloittaa kohtuulliset

valvontakulut osakkaalta.

HUOM! Asbestimuutos1/2016:

purkutöistä aina haitta-ainekartoitus

tekijän kustannuksella.

Rakentajan muistilista:

Rakentamisessa on noudatettava hyvää rakennustapaa. Vastuu remontista, kustannuksista ja sen laadusta on aina remontin suorittajalla ja huoneiston omistajalla.


Käytä ainoastaan ammattilaisia sähkö-. lvi- ja rakennustöissä. Tarkista, että luvat ja vakuutukset ovat kunnossa. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisena. Remontti kannattaa ajoittaa työviikolle ma - pe klo 8.00 - 17.00 väliselle ajalle Remontin teettäjän ja tekijän tulee huolehtia kustannuksellaan remonttijätteiden viemisestä kaatopaikalle, koska remonttijätteiden vienti alueen jätepisteisiin on kielletty. Remontoijan on myös huolehdittava aiheuttamansa lian ja pölyn siivouksesta päivittäin yhtiön yhteisistä tiloista kuten porraskäytävästä ja piha-alueelta.


Taloyhtiön hissejä ei saa käyttää remonttitarvikkeiden kuljetukseen ilman asianmukaista suojausta.


Pitempiaikainen pysäköinti piha-alueella on kielletty muualle kuin merkityille parkkipaikoille, ainoastaan lyhytaikainen huoltoajo sallittu. Huoneiston haltijan on toimitettava yhtiön ilmoitustaululle remontin alkamisesta tiedote, josta tulee käydä ilmi kuka remontoi, missä huoneistossa ja kuinka kauan. Vesi- ja sähkökatkoista on ilmoitettava Vaisaaren Huoltoon ja ilmoitustauluilla kaksi päivää aikaisemmin.